Inspirationskvällar inkluderande fritid

En serie inspirationskvällar med fokus på hur föreningar kan göra sina aktiviteter mer tillgängliga.

Skapa inkluderande fritid

En serie inspirationskvällar med fokus på hur föreningar kan göra sina aktiviteter mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Skapa inkluderande fritid – 14 september kl 18–20

Nätverket Fritid för alla presenterar sin webbplats med fritidstips och idébank. Representanter från olika föreningar berättar hur de gjort för att inkludera fler i sin verksamhet.

Ett inkluderande bemötande – 29 september kl 18–20.30

En föreläsning om hur du som föreningsledare kan skapa en inkluderande verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Teori varvas med fiktiva scenarion.

Inkluderande fritid – Gör det tydligare med bildstöd – 26 oktober kl 18–20

Om hur du med tydliggörande pedagogik kan få flera att känna sig inkluderade och delaktiga. Du får konkreta exempel på bildstöd och hur du kan skapa dem.

 

 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala.
Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket
Anmälan: Senast två dagar innan respektive tillfälle till infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. Begränsat antal platser. Ingen deltagaravgift.

 

 

Via www.regionuppsala.se/inkluderandefritid och PDF:en Inkluderande_fritid hittar du den samlade infomationen om träffarna.

 

 

 

Hjälp oss informera