Projektet Allas rätt till en aktiv fritid

Läs om projektet med fokus att hjälpa barn och unga med funktionsnedsättning.

Allas rätt till en aktiv fritid

Med hjälp av Stimulansmedel från Uppsala kommun ska barn och unga med funktionsnedsättning få hjälp att aktivera sig och stöttning kopplat till psykisk hälsa. Projektet ”Allas rätt till en aktiv fritid” ska hjälpa föreningar att möjliggöra förutsättningarna för de unga. Detta sker i form av ett samarbete mellan RF – SISU Uppland och Fritid för alla genom utbildningar, tips och ekonomiskt stöd till andra föreningar. Nedan hittar du kort information men via länken Allas rätt till en aktiv fritid kan du läsa mer om projektet. Projektet genomfördes 2021-2023 men många delar går ännu att dra nytta av.

 

 

Fritid för alla planerar:

• Informations och nätverksmöten
Tips och trixbank (under produktion)
• Konsultering och lotsning
Fritid för alla samordnas av Fyrisgården – Mötesplatsen för alla

RF-SISU Uppland planerar:

• Utbildning – Ledare som lyssnar
• Aktivitetssatsning – Stöd att söka för föreningar
• Uppsökande verksamhet – Stöd att söka för föreningar
#allaskaharåd – Stöd att söka via förening

 

Vill du veta mer?
Kontakta respektive verksamhet för mer information om projekten info@fritidforalla.se uppland@rfsisu.se