Allas rätt till en aktiv fritid

Ett projektet med fokus på att hjälpa och stötta barn och unga med funktionsnedsättning.

Allas rätt till en aktiv fritid

Med hjälp av Stimulansmedel från Uppsala kommun ska barn och unga med funktionsnedsättning få hjälp att aktivera sig och stöttning kopplat till psykisk hälsa. Projektet ”Allas rätt till en aktiv fritid” ska hjälpa föreningar att möjliggöra förutsättningarna för de unga. Detta sker i form av ett samarbete mellan RF – SISU Uppland och Fritid för alla genom insatser du kan läsa mer om nedan som gäller såväl kultur som idrottsaktiviteter. Projeket genomfördes 2021-2023 men många delar går fortfrande att ta del av.

 

 

Fritid för alla & Fyrisgården planerar

Utbildningssatsning

Föreläsningar för föreningsledare med fokus på bemötande, förhållningssätt, inspiration och framför allt pedagogiska tips från verkligheten. Föreläsningen har i process tagits fram tillsammans med medarbetare samt med hjälp av ungdomar och unga vuxna från målgruppen. Föreläsningar har redan nu genomförts för Uppsala kommuns fritidsledare vid totalt fyra tillfällen. Varav ett tillfälle digitalt. Du kan anmäld dig till föreläsningen via länken Ett inkluderande bemötande.

 

Erfarenhetsutbyte & kunskapsinhämtning

Grupper vi vill nå är föreningsledare, föräldrar samt personer med funktionsnedsättning. Träffarna kommer att ge oss kunskap som ska användas i föreläsningar, tips och trixbanken. Bland annat Autism-och Aspergerföreningen, RBU samt FUB har deltagit i samtal i den Fritid för allas Expertgrupp. Ambitionen är att denna grupp ska växa, så att fler brukarföreningar är delaktiga. Det har även skickats ut en enkät som vänder sig till målgruppen med hjälp av Dialogforum.

 

Tips- och trixbank

Via Tips & trix-bank samlar vi massor av matnyttiga råd och tips. Grupper vi kommer att vända oss till är föreningsledare, närstående samt personer med funktionsnedsättning. Vi har även samlat kunskap och tips som finns på olika myndighets- och förbundssidor.

 

Aktivitetshjälpen

Vi erbjuder konsultering för att stödja föreningsledare i de utmaningar som de möter för att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina grupper. Vi stödjer också föreningsledare och föräldrar för att hitta fungerande individuella lösningar. Vid behov åker vi ut till föreningar för stöd och råd direkt på plats. Kontakta info@fritidforalla.se.

 

Aktivitetssatsning

Fyrsigården kommer att ha uppsökande verksamhet med aktivitetsvagnen Hemgård på hjul och ledare för att uppmuntra målgruppen till rörelse- och kulturaktiviteter samt lotsa till en fritidsaktivitet som passar. Fyrisgården har under flera tillfällen gjort besök med aktivitetsvagnen där vi inspirerat barn och ungdomar med funktionsnedsättning till kultur- och idrottsaktiviteter.

 

Samverkan

Genom det befintliga nätverket Fritid för alla har vi ett bra grund att utgå från både när det gäller samverkanspartners samt kontaktvägar med målgrupp och föreningar. Några nära samarbeten är: Infoteket Region Uppsala, Fritidsbanken, barnombudet, kultur- och idrottsföreningar, brukarföreningar, fritidsgårdar, föräldragrupper samt målgruppen genom skolor, fritidsverksamheter samt projekt som arbetar med delaktighet för målgrupp exempelvis Alla projektet.

 

Fritid för alla samordnas av Fyrisgården

 

RF-SISU Uppland planerar:

Ledare som lyssnare

Ledare som lyssnar är en utbildning för att stärka psykisk hälsa hos barn och unga. Det är en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med samma namn. Fler och fler barn och unga uppger att de ofta känner sig stressade och att de har besvär som ångest och oro. Ju tidigare det går att upptäcka, desto bättre. Du som ledare i en idrottsförening kan göra stor skillnad genom att vara uppmärksam samt ha rätt verktyg för att kunna stärka psykisk hälsa hos barn och unga. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du som ledare kan möta barn och unga och vara ett så bra stöd som möjligt. Via länken Ledare som lyssnar kan du hitta mer information.

 

Aktivitetssatsning

Idrottsföreningar kan söka ekonomiskt stöd för aktiviteter som syftar till att tillgängliggöra verksamheten så att alla barn och unga kan delta. Innan stöd kan sökas måste föreningens ledare delta på utbildningen Ledare som lyssnar. Se aktuella utbildningsdatum för Ledare som lyssnar här.

 

Ekonomiskt stöd kan sökas för att:

  • • anpassa verksamheten så att alla kan vara med.
  • • starta ny verksamhet som lockar fler att vara delaktiga i föreningslivet.
  • • arvodera en person i föreningen med roll att assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
  • • skapa aktiviteter som syftar till att skapa en trygg och hållbar föreningsmiljö för alla barn och ungdomar.

 

Uppsökande verksamhet

Idrottsföreningar kan söka ekonomiskt stöd för uppsökande verksamhet som syftar till att få fler barn och unga att idrotta i förening. Ekonomiskt stöd kan sökas för informations- och rekryteringsinsatser, exempelvis hos särskolor, anpassade grund- och gymnasieskolor, daglig verksamhet, funktionsrättsföreningar och intresseföreningar för målgruppen. Vill din förening söka medel för aktivitetssatsning eller uppsökande verksamhet. Kontakta:

 

Annie Larsson

0706-29 89 35

annie.selander@rfsisu.se

 

Eva Dovebris

0703-49 70 28

eva.dovebris@rfsisu.se

 

#allaskaharåd

Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Läs mer om #allaskaharåd här

 

Vill du veta mer?

Kontakta respektive verksamhet för mer information om projekten info@fritidforalla.se uppland@rfsisu.se