Esters stämband

Se Esters stämband med kompgrupp sjunger sånger om tjejer 25 maj

Esters stämband med kompgrupp
sjunger sånger om tjejer

Torsdag den 25/5 klockan 10.15-11.00 & 13.00-13.45
Grand, Trädgårdsgatan 5

Den välkända kören hälsar sommaren välkommen med sånger om:
Carina, Jennie, Carol, Angie, Lena, Jolene, Sara, Carrie, Eloise & Teresa.

Alla sånger sjungs på svenska i egna översättningar.

Anmälan till: maria.asplund3@uppsala.se, 018-7262 114.

För gruppbostäder, komvux, anpassad skolan och daglig verksamhet.

Ett samarr mellan Bibliotek Uppsala, Kulturhuset Grand, Studieförbundet Vuxenskolan och Esters musikverksamheter