Söderby golf

GolfUppsalas Handigolfsektion

Söderby golf

 

Tillgängligheten för funktionshindrade på golfbanor och i klubbhus har förbättrats, även om en hel del återstår. HandiGolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje.

 

Kontaktinformation

 

Telefon: 018-430 19 70
E-post: info@soderbygolf.se