Fritidsverksamheten Kålan Uppsala kommun

Fritidsverksamheten Kålan Uppsala kommun

Kålan är en fritidsverksamhet med målgruppen vuxna som omfattas av LSS. Varje tisdag och torsdag klockan 16-20 har vi öppen verksamhet, med café och olika temadagar enligt deltagarnas önskemål. Vi har även öppet en lördagkväll i månaden, då går vi på restaurang/pubrunda tillsammans.

 

Kålans lokal är anpassad för max 50 personer inklusive 4 personer i rullstol. Det är brandmyndigheten som beslutat det för allas säkerhet om det skulle börja brinna. Därför vill vi att alla som vill besöka Kålan ringer och anmäler sig innan man kommer. Du kan även se månadens program på dera webbsida och mer infomration deras facebooksida kalanuppsalakommun.

 

Kontaktinformation

Telefonummer: 0187276520

Mail: kalan@uppsala.se

Adress: Kålsängsgränd 10 A, 753 19 Uppsala

Webbsida: www.vardochomsorg.uppsala.se/fritid-och-traffpunkter/fritidsaktiviteter-lss/kalan/

Facebooksida: kalanuppsalakommun