Storvreta Innebandyklubb ska vara en förening för alla, en förening där alla barn, ungdomar och vuxna erbjuds möjlighet att spela innebandy. För barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning finns förutom de åldersindelade lagen i Storvreta också en riktad innebandyverksamhet inom klubben, SIBK Örnarna. Storvreta IBK har ett nära samarbete med Fyrisgården. Tillsammans ger vi personer med funktionsnedsättning en möjlighet att växa, bygga självförtroende och relationer genom att erbjuda innebandy i en trygg miljö.

Kontaktinformation

Ulrica Backlund
070-104 31 74
ulrica@storvretaibk.se

Storvreta IBKs aktiviteter