Para-badminton

Idrott

Fyrisfjädern ordnar Para-badmintonträning för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Målgruppen är främst i åldrarna 13-21 men det går givetvis att göra undantag. Träningarna är på lördagar och hålls på Upplands Boservice Arena (Fyrisfjädern).


TiDERNA SOM GÄLLER FÖR TRÄNINGARNA ÄR:

Grupp 1: 10.00-11.00 (rörelsehindrade, nedsatt syn eller hörsel, Downs Syndrom, förståndshandikapp/utvecklingsstörning).

Grupp 2: 11.00-12.00 (autism, asperger, adhd, språkstörning)

Grupp 3: 12.30-13.30 (protes, amputerade, kortväxta, CP-skada, annan fysiska funktionsnedsättning)

Grupp 4: 13.30-14.30 (rullstolsburna)


BRA ATT VETA
Utrustning, racket och boll finns alltid att låna hos oss. Vi ser helst att eleverna är ombytta och har inomhusskor.

Assistenter och ledsagare är hjärtligt välkomna med i träningarna. Om det finns intresse för detta kan ni gärna av er för mer info eller frågor.

Kontakt:
Simon Fagerlund
simon.fagerlund@fyrisfjadern.se

------------------------------------------------------------------

Nedan kan ni läsa mer ingående om de olika träningsgrupperna.

------------------------------------------------------------------

FYRiSFJÄDERNS SPECIAL OLYMPIANS
Träningsgrupper för individer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.


GRUPP 1: kl 10.00-11.00 (rörelsehindrade, nedsatt syn eller hörsel, Downs Syndrom, förståndshandikapp/utvecklingsstörning).

- I denna grupp jobbar vi individuellt med varje enskild elev och försöker anpassa träningen i bästa möjliga mån utefter varje individs enskilda behov. Träningen fokuserar främst på att utveckla motorik, koordination, balans, öga-/handavstånd och samarbete.

- Vi ser gärna att assistenter och ledsagare är med och deltar i träningarna, som stöd till deltagarna. Det är dock inget krav på att assistenter och ledsagare måste vara ombytta.


GRUPP 2: kl 11.00-12.00 (autism, asperger, adhd, språkstörning)

- Dessa träningar är gruppanpassade och där deltagarna spelar tillsammans med varandra inom gruppen. Träningarna bygger på fysisk aktivitet och att utveckla deltagarnas badmintonkunskaper såväl som det sociala samspelet.

- Assistenter och ledsagare förväntas inte delta i själva träningen, men uppmuntras till att vara det vid behov.

------------------------------------------------------------------

FYRISFJÄDERNS PARA-BADMINTON
Träningsgrupper för individer med fysiskt handikapp.


GRUPP 3 - kl 12.30-13.30 (protes, amputerade, kortväxta, CP-skada, annan fysiska funktionsnedsättning)

- Träningarna riktar in sig mot individer med fysiskt handikapp. Teknik och taktik inom badminton samt fysisk utveckling är i fokus.


GRUPP 4 - 13.30-14.30 (rullstolsburna)

- Träningarna riktar in sig mot individer som sitter i rullstol. Teknik och taktik inom badminton samt fysisk utveckling är i fokus.

------------------------------------------------------------------

http://www2.idrottonline.se/UppsalaKFUMBMK-Badminton/Idrott/Ungdom/Para-Badminton/

Skapad av

Kontaktinformation

Simon Fagerlund
E-post: simon.fagerlund@fyrisfjadern.se