Para-badminton

Idrott

Fyrisfjädern ordnar Para-badmintonträning för personer med olika typer av funktionsvariationer. Målgruppen är främst i åldrarna 13-21 men det går givetvis att göra undantag. Träningarna är på lördagar och hålls på Upplands Boservice Arena (Fyrisfjädern).


TiDERNA SOM GÄLLER FÖR TRÄNINGARNA ÄR:

Grupp 1: 10.00-11.00 (rörelsehindrade, nedsatt syn eller hörsel, Downs Syndrom, förståndshandikapp/utvecklingsstörning).

Grupp 2: 11.00-12.00 (autism, asperger, adhd, språkstörning)

Grupp 3: 12.30-14.00 (protes, amputerade, kortväxta, CP-skada, annan fysiska funktionsnedsättning, rullstolsburna)
BRA ATT VETA
Utrustning, racket och boll finns alltid att låna hos oss. Vi ser helst att eleverna är ombytta och har inomhusskor.

Assistenter och ledsagare är hjärtligt välkomna med i träningarna. Om det finns intresse för detta kan ni gärna höra av er för mer info eller frågor.

Kontakt:
Simon Fagerlund
simon.fagerlund@fyrisfjadern.se

Kristin Martinsson
kristin.martinsson@ubmk.se

------------------------------------------------------------------

Nedan kan ni läsa mer ingående om de olika träningsgrupperna.

------------------------------------------------------------------

FYRiSFJÄDERNS SPECIAL OLYMPIANS (SO)
Träningsgrupper för individer med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.


GRUPP 1: kl 10.00-11.00 (rörelsehindrade, nedsatt syn eller hörsel, Downs Syndrom, förståndshandikapp/utvecklingsstörning).

- I denna grupp jobbar vi individuellt med varje enskild elev och försöker anpassa träningen i bästa möjliga mån utefter varje individs enskilda behov. Träningen fokuserar främst på att utveckla motorik, koordination, balans, öga-/handavstånd och samarbete.

- Vi ser gärna att assistenter och ledsagare är med och deltar i träningarna, som stöd till deltagarna. Det är dock inget krav på att assistenter och ledsagare måste vara ombytta.


GRUPP 2: kl 11.00-12.00 (autism, asperger, adhd, språkstörning)

- Dessa träningar är gruppanpassade och där deltagarna spelar tillsammans med varandra inom gruppen. Träningarna bygger på fysisk aktivitet och att utveckla deltagarnas badmintonkunskaper såväl som det sociala samspelet.

- Assistenter och ledsagare förväntas inte delta i själva träningen, men uppmuntras till att vara det vid behov.

------------------------------------------------------------------

FYRISFJÄDERNS PARA-BADMINTON
Träningsgrupper för individer med fysiskt handikapp.


GRUPP 3 - kl 12.30-13.30 (protes, amputerade, kortväxta, CP-skada, annan fysiska funktionsnedsättning, rullstolsburna)

- Träningarna riktar in sig mot individer med fysiskt handikapp. Teknik och taktik inom badminton samt fysisk utveckling är i fokus.

- Träningarna riktar även in sig mot individer som sitter i rullstol. Teknik och taktik inom badminton samt fysisk utveckling är i fokus.

------------------------------------------------------------------

http://www2.idrottonline.se/UppsalaKFUMBMK-Badminton/Idrott/Ungdom/Para-Badminton/

Skapad av

Kontaktinformation

Simon Fagerlund
E-post: simon.fagerlund@fyrisfjadern.se

Kristin Martinsson
E-post: kristin.martinsson@ubmk.se